اهداف: ایجاد اشتغال پایدار و ارز آور در حوزه صنایع دریایی کشور از طریق استانداردسازی تعمیرات و رقابتی […]

مشتری مهمترین رکن کسب و کار وحصول رضایت او مهمترین اصل است. سلامت نیروی انسانی بالاترین اولویت شرکت […]

منشور اخلاقی شرکت تعمیرات پرشیا هرمز – به ارزش و ماموریت سازمانی و ملی خود واقف هستیم. – […]

تعمیرات کشتی پرشیا هرمز

رفتن به بالا
ایزوایکو