امروز در صنعت کشتی‌سازی مدعی هستیم

مدیرعامل ایزوایکو : امروز در صنعت کشتی‌سازی مدعی هستیم.

منبع و لینک : www.farsnews.com