باوجود توان داخلی و داشتن استانداردهای بین‌المللی

ISOICO.CO-nadide tavanaei

isoico.co-news-ship

کشتی‌ساز ایران بی‌مشتری مانده، با کره‌ای‌ها قرارداد می‌بندیم!

منبع و لینک خبری : www.isna.ir