خط مشی کیفیت

ما اعتقاد داریم

شرکت تعمیرات پرشیا هرمز


02  
مشتری مهمترین رکن کسب و کار وحصول رضایت او مهمترین اصل است. سلامت نیروی انسانی بالاترین اولویت شرکت بوده و حفظ محیط زیست ضرورتی ، برای توسعه پایدار می باشد.
   

اهداف ما


تعمیر شناورها در کوتاهترین زمان همراه با تعرفه رقابتی و کیفیت استاندارد

بهبود سطح رضایت مشتریان

کاهش میزان حوادث و آسیبهای شغلی

پیشگییری از آلودگی و بهینه سازی مصرف انرژی و منابع

روش ما برای تحقق اهداف


شناسایی نیازهای حال و آینده مشتریان 

 تخصیص منابع و ایجاد زیرساخت های مناسب برای ارائه خدمات

 شناسایی و کاهش خطاها و پیشگیری از دوباره کاری در فعالیتها و بازنگری شیوه نامه ها و کنترل هزینه ها

 بکارگیری نظام پیشنهادات در جهت استفاده از ابتکار و خلاقیت نیروی کار

 توسعه همکاری با شرکا تجاری توانمند

 تقویت بازاریابی از طریق نشریات و حضور در نمایشگاههای صنایع دریایی

 بکارگیری رویکردهای مناسب در شناسایی مخاطرات ایمنی ، سلامت و محیط زیست

 مدیریت ربسکهای سازمان و انجام اقدامات لازم درجهت کاهش خطرات و هزینه ریسک ها

 اتخاذ روشهای مناسب در مدیریت HSE پیمانکاران

 ارتقا انگیزه و بهره وری کارکنان

تعهدات مارعایت الزامات ملی و بین المللی در حوزه کیفیت ، ایمنی ، سلامت و محیط زیست در تمام سطوح سازمان

بهبود مستمر در فعالیتها و فرآیندهای شرکت

بکارگیری رویکردهای پیشگیرانه در حوادث ، بیماریهای شغلی و آلودگی های زیست محیطی

تلاش در جهت تامین خواسته ها و انتظارات مشتریان

الگوی ما


استانداردهای ISO14001:2004, OHSAS 18001:2007, ISO 9001:2008 می باشد.
اینجانب از کلیه همکاران می خواهم تا کلیه فعالیت های حوزه خود را با مفاد این بیانیه همسو نمایند و جهت تحقق اهداف تمامی تلاش خود را بکار گیرند بدیهی است ضمن حمایت از نظام مدیریت یکپارچه و تخصیص منابع لازم ، اثر بخشی سیستم را درفواصل زمانی معین مورد ارزیابی قرار خواهم داد.
 

   (حمید جمالی جمال آباد)  

مدیر عامل