خط مشی کیفیت

مشتری مهمترین رکن کسب و کار وحصول رضایت او مهمترین اصل است. سلامت نیروی انسانی بالاترین اولویت شرکت بوده و حفظ محیط زیست ضرورتی ، برای توسعه پایدار می باشد.

 

اهداف ما

تعمیر شناورها در کوتاهترین زمان همراه با تعرفه رقابتی و کیفیت استاندارد

بهبود سطح رضایت مشتریان

کاهش میزان حوادث و آسیبهای شغلی

پیشگییری از آلودگی و بهینه سازی مصرف انرژی و منابع

روش ما برای تحقق اهداف

شناسایی نیازهای حال و آینده مشتریان

تخصیص منابع و ایجاد زیرساخت های مناسب برای ارائه خدمات

شناسایی و کاهش خطاها و پیشگیری از دوباره کاری در فعالیتها و بازنگری شیوه نامه ها و کنترل هزینه ها

بکارگیری نظام پیشنهادات در جهت استفاده از ابتکار و خلاقیت نیروی کار

توسعه همکاری با شرکا تجاری توانمند

تقویت بازاریابی از طریق نشریات و حضور در نمایشگاههای صنایع دریایی

بکارگیری رویکردهای مناسب در شناسایی مخاطرات ایمنی ، سلامت و محیط زیست

مدیریت ربسکهای سازمان و انجام اقدامات لازم درجهت کاهش خطرات و هزینه ریسک ها

اتخاذ روشهای مناسب در مدیریت HSE پیمانکاران

ارتقا انگیزه و بهره وری کارکنان

 

تعهدات ما

رعایت الزامات ملی و بین المللی در حوزه کیفیت ، ایمنی ، سلامت و محیط زیست در تمام سطوح سازمان

بهبود مستمر در فعالیتها و فرآیندهای شرکت

بکارگیری رویکردهای پیشگیرانه در حوادث ، بیماریهای شغلی و آلودگی های زیست محیطی

تلاش در جهت تامین خواسته ها و انتظارات مشتریان

 

الگوی ما

استانداردهای ISO14001:2004, OHSAS 18001:2007, ISO 9001:2008 می باشد.
اینجانب از کلیه همکاران می خواهم تا کلیه فعالیت های حوزه خود را با مفاد این بیانیه همسو نمایند و جهت تحقق اهداف تمامی تلاش خود را بکار گیرند بدیهی است ضمن حمایت از نظام مدیریت یکپارچه و تخصیص منابع لازم ، اثر بخشی سیستم را درفواصل زمانی معین مورد ارزیابی قرار خواهم داد.

(حمید جمالی جمال آباد)
مدیر عامل

رفتن به بالا
ایزوایکو