منشور اخلاقی

منشور اخلاقی شرکت تعمیرات پرشیا هرمز

  • – به ارزش و ماموریت سازمانی و ملی خود واقف هستیم.
  • – با مشتریان خود با احترام رفتار می کنیم.
  • – خود را متعهد به حفظ منافع کارفرمایان می دانیم.
  • – به رقابت سالم در بازار کسب و کار اعتقاد داریم.
  • – برای مرغوبیت تعمیرات و خدمات از روش های استاندارد استفاده می کنیم.
  • – از ضرورت آموزش و یادگیری برای کسب موفقیت آگاه هستیم.
  • – معایب و کاستی های خود را شناسایی و برای رفع آنها کوشش می کنیم.
  • – انتقاد و راهنمایی صاحب نظران حوزه صنایع دریایی را جدی می گیریم.
  • – به مسئولیت های اجتماعی خود عمل می کنیم.
  • – شکوفایی سازمان را در گرو توانمندسازی خود می دانیم.

 

رفتن به بالا
ایزوایکو