کشتی‌سازان داخلی را دریابید

isoico.co-news

isoiconews

 

مدیر عامل ایزوایکو با تاکید بر اینکه حاضریم به کشتیرانی‌های داخلی هر تعهدی را بدهیم، گفت: اگر سفارش ساخت کشتی را با همان شرایط ارائه شده به خارجی‌ها به ما بدهند، توانایی آن‌را داریم که سفارش‌ها را در زمان‌بندی یکسان با سازندگان خارجی و قیمت و کیفیت برابر بسازیم.

منبع و لینک خبری : Www.donya-e-eqtesad.com